Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Pramonės rinkimų apygardoje Nr. 17 kandidatas DARIUS RAZMISLEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868907369
Elektroninio pašto adresas: razmislevicius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VILIJA RAŽANAUSKIENĖ
Telefonas: 868786364
El. paštas: razanauskiene@enss.lt
Dalyvių sąrašas