2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

PRANAS    PETROŠIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 46


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1951-05-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Pagramančio mstl.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta TAUARGĖS RAJONAS BALSKŲ KAIMAS
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VILNIAUS AUKŠTOJI PARTINĖ M MOKYTOJAS 1987
  Spec. vidurinis PAJŪRIO Ž.ŪKIO TECHNIKUMAS AGRONOMAS 1971


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  TAURAGĖS RAJONO TARYBOS DEPUTATAS 1990 - 1995
  TAURAGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS NARYS 1995 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ,MERAS 17. Visuomeninė veikla LSDP RESPUBLINĖS TARYBOS NARYS . PREZIDIUMO NARYS, TAURAGĖS SKYRIAUS PIRMINNKAS
  18. Pomėgiai MEDŽIOKLĖS SPORTAS ŽVEJYBA
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) RITA PETROŠIENĖ
  20. Vaikų vardai (pavardės) DARIUS PETROŠIUS , DONATAS PETROŠIUS