2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

BENEDIKTAS    JUODKA

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 14


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1943-01-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Utena
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Maskvos valstybinis Lomonosovo universitetas Chemija (bioorganinė) 1965

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LKP

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus universitetas,rektorius 17. Visuomeninė veikla Įvairiausių komisijų (pvz. Baltijos asamblėjos premijų, buvau Lietuvos mokslo premijų), tarybų narys
  18. Pomėgiai sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Tiina Juodkienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Robert Juodka

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, dviejų Europos ir Latvijos MA užsienio narys, Maskvos universiteto garbės profesorius