2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RAMINTA    POPOVIENĖ

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 56


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1970-05-05
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Sakalų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Zarasai
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis magistrinis Lietuvos muzikos akademija Muzikos pedagogika 1995
  Aukštasis Lietuvos muzikos akademija Muzikos mokytoja ir choro dirigentė 1994


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nesu

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno rajono savivaldybės taryba, tarybos narė 2011 -
  Atsisakė mandato dėl nesuderinamų pareigų 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kauno rajono savivaldybės administracija,Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja 17. Visuomeninė veikla Aurelijos Makūnienės paramos ir labdaros fondo komiteto narė-savanorė
  18. Pomėgiai muzika, dailė, kelionės, knygos, teatras, rankdarbiai
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Egidijus
  20. Vaikų vardai (pavardės) Radvilė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Aktyviai dalyvauju visuomeniniame gyvenime, domiuosi socialinėmis, jaunimo, sveikatos apsaugos problemomis, bendrauju ir bendradarbiauju su įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, kurios dirba šeimos stiprinimo, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių veiklos srityse.