Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno - Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 65 kandidatė RAMINTA POPOVIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868547084
Elektroninio pašto adresas: raminta.popoviene@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ALMA JUODIENĖ
Telefonas: 867820767
El. paštas: juodiene@takas.lt
Dalyvių sąrašas