2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)

Partijos ir politinės organizacijos, dalyvaujančios koalicijoje:

Tautininkų sąjunga
Tautos vienybės sąjunga
Lietuvos centro partija
Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Iškelti kandidatai:

Numeris koalicijos sąraše Vardas, pavardė Numeris partijos sąraše Iškėlė
1 Birutė VALIONYTĖ 1 Tautininkų sąjunga
2 Alvydas MEDALINSKAS 2 Lietuvos centro partija
3 Antanas BURAČAS 2 Tautininkų sąjunga
4 Gintaras SONGAILA 3 Tautininkų sąjunga
5 Arvydas AKSTINAVIČIUS 1 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
6 Eugenijus SKRUPSKELIS 1 Lietuvos centro partija
7 Kazimieras UOKA 4 Tautininkų sąjunga
8 Audrius RUDYS 5 Tautininkų sąjunga
9 Algimantas MATULEVIČIUS 1 Tautos vienybės sąjunga
10 Gediminas NAVAITIS 6 Tautininkų sąjunga
11 Arūnas GRUMADAS 3 Lietuvos centro partija
12 Violeta LINKIENĖ 2 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
13 Dainius Petras PAUKŠTĖ 3 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
14 Nijolė BALČIŪNIENĖ 7 Tautininkų sąjunga
15 Julius PANKA 8 Tautininkų sąjunga
16 Alvydas BUTKUS 9 Tautininkų sąjunga
17 Arūnas GUMULIAUSKAS 4 Lietuvos centro partija
18 Algimantas KIRKUTIS 2 Tautos vienybės sąjunga
19 Algirdas ENDRIUKAITIS 4 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
20 Nijolė UINSKIENĖ 3 Tautos vienybės sąjunga
21 Jonas VALATKA 5 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
22 Alfonsas LUPEIKIS 10 Tautininkų sąjunga
23 Vladas BURAGAS 5 Lietuvos centro partija
24 Tomas BARANAUSKAS 11 Tautininkų sąjunga
25 Nerijus STASIULIS 6 Lietuvos centro partija
26 Pranas NOREIKA 6 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
27 Mindaugas KRENCIUS 7 Lietuvos centro partija
28 Gediminas AKELAITIS 7 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
29 Rimas URBUS 4 Tautos vienybės sąjunga
30 Tomas BAKUČIONIS 8 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
31 Ričardas GARUOLIS 12 Tautininkų sąjunga
32 Algimantas BIRBILAS 13 Tautininkų sąjunga
33 Jonas VAIŠKŪNAS 14 Tautininkų sąjunga
34 Liudas BRADAUSKAS 9 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
35 Albinas STANKUS 8 Lietuvos centro partija
36 Vytautas BURBULIS 15 Tautininkų sąjunga
37 Alvydas VALEIŠA 9 Lietuvos centro partija
38 Egidijus VISOCKAS 11 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
39 Nijolė VILIENĖ 10 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
40 Algirdas VILIMAS 5 Tautos vienybės sąjunga
41 Rytas KAMINSKAS 6 Tautos vienybės sąjunga
42 Rimantas MAKRICKAS 10 Lietuvos centro partija
43 Arūnas EIGIRDAS 16 Tautininkų sąjunga
44 Kęstutis DVARŽECKIS 12 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
45 Valentinas GYLYS 17 Tautininkų sąjunga
46 Vaidas NAGRECKIS 13 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
47 Tomas BIKELIS 11 Lietuvos centro partija
48 Arūnas PAKUTINSKAS 7 Tautos vienybės sąjunga
49 Edvardas KUVIKAS 18 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
50 Jūrius BRUKLYS 19 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
51 Vaiva ŽUKIENĖ 18 Tautininkų sąjunga
52 Jonas MAŽINTAS 8 Tautos vienybės sąjunga
53 Antanas AUGŪNAS 14 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
54 Mindaugas KONČIUS 12 Lietuvos centro partija
55 Sandra ČESNULEVIČIŪTĖ 9 Tautos vienybės sąjunga
56 Ričardas ČEKUTIS 19 Tautininkų sąjunga
57 Vytas MAŽĖTIS 15 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
58 Algimantas ARNASTAUSKAS 13 Lietuvos centro partija
59 Albinas KRUŠINSKAS 10 Tautos vienybės sąjunga
60 Reimundas VARAPICKAS 20 Tautininkų sąjunga
61 Alvydas DIRSĖ 16 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
62 Arūnas MATULIS 14 Lietuvos centro partija
63 Vytautas ŠVANYS 11 Tautos vienybės sąjunga
64 Laimutis VASILEVIČIUS 21 Tautininkų sąjunga
65 Renaldas ŽILINSKAS 17 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
66 Irutė GEDUTIENĖ 15 Lietuvos centro partija
67 Česlovas BANEVIČIUS 12 Tautos vienybės sąjunga
68 Laimutė DĖDINIENĖ 22 Tautininkų sąjunga
69 Romualdas KACEVIČIUS 20 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
70 Rima ŠTEFANE 16 Lietuvos centro partija
71 Vytautas MACKONIS 13 Tautos vienybės sąjunga
72 Andrius JANKAUSKAS 23 Tautininkų sąjunga
73 Rimantas PAKALNIS 21 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
74 Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ 17 Lietuvos centro partija
75 Česlovas ŠLĖGAITIS 24 Tautininkų sąjunga
76 Jonas GRIŠKEVIČIUS 14 Tautos vienybės sąjunga
77 Nijolė BARONIENĖ 22 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
78 Saulius ADOMAVIČIUS 18 Lietuvos centro partija
79 Antanas SKYRIUS 15 Tautos vienybės sąjunga
80 Darius KOMKA 25 Tautininkų sąjunga
81 Gediminas DAVULIS 23 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
82 Ričardas ŠALKAUSKAS 19 Lietuvos centro partija
83 Darijus VENSKUS 16 Tautos vienybės sąjunga
84 Artūras ŽIGAS 17 Tautos vienybės sąjunga
85 Andrius ŠIMAS 26 Tautininkų sąjunga
86 Birutė BUDRECKIENĖ 24 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
87 Darius BARTAŠIUS 20 Lietuvos centro partija
88 Vaclovas RINGYS 18 Tautos vienybės sąjunga
89 Audronė ČEKAUSKIENĖ 27 Tautininkų sąjunga
90 Nijolė DARGUŽIENĖ 25 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
91 Valentinas MIZEIKIS 21 Lietuvos centro partija
92 Ruslan KOŽEMIAKIN 19 Tautos vienybės sąjunga
93 Mindaugas ŠIMKŪNAS 28 Tautininkų sąjunga
94 Gytis JACKŪNAS 26 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
95 Paulius ZYKAS 22 Lietuvos centro partija
96 Judita DARGEVIČIENĖ 20 Tautos vienybės sąjunga
97 Donatas JANČARAS 29 Tautininkų sąjunga
98 Liudas VEDECKIS 27 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
99 Aurimas JANONIS 23 Lietuvos centro partija
100 Aušra MIELEIKIENĖ 21 Tautos vienybės sąjunga
101 Algimantas ŠVANYS 30 Tautininkų sąjunga
102 Vytautas TUMĖNAS 31 Tautininkų sąjunga
103 Zigmantas VALIULIS 28 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
104 Mindaugas ZILNYS 24 Lietuvos centro partija
106 Dalia URBANAVIČIENĖ 32 Tautininkų sąjunga
107 Angelija RANCEVIENĖ 29 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
108 Raimundas GRUMADAS 25 Lietuvos centro partija
109 Darius TUMŠIS 23 Tautos vienybės sąjunga
110 Gintaras BINKAUSKAS 33 Tautininkų sąjunga
111 Regina MUSNECKIENĖ 34 Tautininkų sąjunga
112 Stasys GADEIKIS 24 Tautos vienybės sąjunga
113 Bernardas ŠATKOVSKIS 26 Lietuvos centro partija
114 Ramūnas RAMANAUSKAS 30 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
115 Juozas LOPETAITIS 35 Tautininkų sąjunga
116 Zita ORENTIENĖ 25 Tautos vienybės sąjunga
117 Kristijonas KAMENECKAS 27 Lietuvos centro partija
118 Alvydas KIMTYS 31 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
119 Algirdas ČERNIAUSKAS 26 Tautos vienybės sąjunga
120 Gražina KRAULIENĖ 32 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
121 Angelė KAZLAUSKIENĖ 36 Tautininkų sąjunga
122 Bronislava DAUNORIENĖ 37 Tautininkų sąjunga
123 Mantas URBONAS 38 Tautininkų sąjunga
124 Egidijus SINKEVIČIUS 39 Tautininkų sąjunga
125 Nerijus BUCYLINAS 27 Tautos vienybės sąjunga
126 Donatas GOLUBEVAS 41 Tautininkų sąjunga
127 Darius VARNAS 28 Tautos vienybės sąjunga
128 Marius GALINIS 42 Tautininkų sąjunga
129 Tomas BEDULSKIS 43 Tautininkų sąjunga
130 Antanas ČEBATARIŪNAS 29 Tautos vienybės sąjunga
131 Gintaras EIGIRDAS 44 Tautininkų sąjunga
132 Vladas TURČINAVIČIUS 45 Tautininkų sąjunga
133 Rimantas MATULIS 46 Tautininkų sąjunga
134 Šarūnas LAUŽADIS 47 Tautininkų sąjunga
135 Tatjana ŠČIURINA 48 Tautininkų sąjunga
136 Marius KUNDROTAS 40 Tautininkų sąjunga