2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MARIUS    KUNDROTAS

Apygarda: Kėdainių (Nr.43)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 136

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 40)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1978-04-04
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU politologas 2005
  Aukštasis VU istorikas 2002

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) "Jaunoji Lietuva" (1997-2002), Lietuvų Tautininkų Sąjunga (2002-2008 m., nuo 2011 m. - Tautininkų Sąjunga)

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos -,- 17. Visuomeninė veikla Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga, Lietuvių Tautinis centras, Piliečių sąšauka už dorą ir tautą
  18. Pomėgiai istorija, politologija, filosofija, publicistika, muzika, poezija
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Eglė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Daumantas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  2009 m. išleista monografija " Tauta amžių kelyje: tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje"