2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MARIUS    KUNDROTAS

Apygarda: Kėdainių (Nr.43)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 136

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 40)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: MARIUS KUNDROTAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: EGLĖ
  Pavardė: PAŠKEVIČIŪTĖ KUNDROTIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEK A
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2008-10-31 302221534 LIETUVIŲ TAUTINIS CENTRAS
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2002-05-13 195748030 LIETUVIŲ TAUTINIO JAUNIMO SĄJUNGA