2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MARIUS    KUNDROTAS

Apygarda: Kėdainių (Nr.43)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 136

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 40)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1978 m. Vilniuje. Augo Panemunėje (prie Tilžės), vėliau – Kėdainiuose. 1997 m. grįžo į Vilnių.
  1997 m. įstojo į Vilniaus universitetą. 2002 m. baigė istorijos bakalauro studijas, 2005 m. – politikos mokslų magistrantūrą, šiuo metu – politikos mokslų doktorantas.
  1997 m. įstojo į „Jaunosios Lietuvos“ partiją, 2002 m. – į Lietuvių tautininkų sąjungą. 1998–2001 m. vadovavo Lietuvių tautinio jaunimo sąjungai „Jaunalietuviai“, 2001–2008 m. – Lietuvių tautinio jaunimo lygai (dabar – Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), 2008–2010 m. – Lietuvių tautiniam centrui. 2008 m. Tautininkų sąjungai prisijungus prie Tėvynės sąjungos liko nepartinis. 2011 m. – vienas iš Tautininkų sąjungos atkūrimo iniciatorių, jos programos ir įstatų rengėjas.
  2011 m. išrinktas atkurtos Tautininkų sąjungos tarybos nariu, 2012 m. – Užsienio reikalų komiteto pirmininku, Kėdainių skyriaus vicepirmininku. Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ politinės tarybos narys.
  2009 m. išleido monografiją „Tauta amžių kelyje: tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje“. Skelbia straipsnius moralinės, kultūros, socialinėmis, politinėmis, religinėmis, istorinėmis, filosofinėmis temomis. Dalyvauja radijo ir televizijos laidose. Kuria eiles ir dainas. 2011 m. debiutavo koncerte „LTJS dekada“. Akcijų už lietuvybę, Lietuvos nepriklausomybę, šeimą, dorovę, gamtosaugą rengėjas ir bendradarbis.
  Pagrindinės politinių interesų sritys – švietimas, mokslas, kultūra, teisė, socialiniai santykiai, tarptautiniai santykiai. Pagrindinės politinės vertybės – dora, teisingumas, meilė, išmintis, darna, laisvė su atsakomybe, atskirybės ir bendrybės sambūvis, gėriu grindžiama tapatybė.
  Vedęs. Su žmona Egle augina sūnų Daumantą.