2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1941-05-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Lazdijų raj., Seirijočių km.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Leningrado (St.Peterburgo) Kino Inžinierių institutas inžinierius 1968


  13. Kokias užsienio kalbas mokate prancūzų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Lietuvos Sąjūdžio, Tvarka ir teisingumo partijos narys, dabar esu Tautininkų Sąjungos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Kultūros nuolatinės komisijos pirmininkas 1990 - 1995


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus,vyriaus. fondų saugotojas 17. Visuomeninė veikla Savivaldybių muziejų vadovų sąjungos narys, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narys ir Valdybos narys
  18. Pomėgiai kultūra, istorija, publicistika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Valentina Getija
  20. Vaikų vardai (pavardės) Remigijus, Nodaris

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  apie 24 metus dirbau Lietuvos televizijos ir radijo komitete, filmavimo ir kino gamybos inžinieriumi ir vadovu, 10 metų dirbau kino centro "Skalvija" direktoriumi. Esu parašęs apie dvidešimt straipsnių, studijų apie Vinco Krėvės politinę ir visuomeninę veiklą bei esė istorine tematika. Daugelio projektų autorisiu, kuriuos rėmė Lietuvos kultūros rėmimo fondas, Kultūros ministerija, Lietuvos tūkstantmečio direkcija prie Prezidentūros, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas