Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

TAUTININKŲ SĄJUNGA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861619415
Elektroninio pašto adresas: atsakingas.sekretorius@tautininkusajunga.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ALDONA MOCKIENĖ
Telefonas: 865057558
El. paštas: izdininkas@tautininkusajunga.lt
Dalyvių sąrašas