Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

TAUTININKŲ SĄJUNGA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861619415
Elektroninio pašto adresas: atsakingas.sekretorius@tautininkusajunga.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ANTANAS BURAČAS Vilniaus miesto 2012-09-16 250,00
2. Gintaras Binkauskas Vilniaus miesto 2012-09-19 2000,00
3. ALGIMANTAS ŠVANYS Klaipėdos miesto 2012-09-20 1398,76
4. REGINA MUSNECKIENĖ Kelmės rajono 2012-09-20 2000,00
5. AUDRIUS RUDYS Vilniaus miesto 2012-09-24 350,00
6. ARŪNAS EIGIRDAS Vilniaus miesto 2012-09-27 170,00
7. TATJANA ŠČIURINA Vilniaus rajono 2012-09-27 500,00
8. LAIMUTĖ DĖDINIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-27 1200,00
9. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-02 1500,00
10. REIMUNDAS VARAPICKAS Šiaulių miesto 2012-10-03 2000,00
11. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-08 11000,00
12. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-08 3200,00
13. REGINA MUSNECKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-09 700,00
14. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-09 5464,00
15. LAIMUTĖ DĖDINIENĖ Šiaulių miesto 2012-10-09 110,00
16. DONATAS GOLUBEVAS Panevėžio miesto 2012-10-10 2400,00
17. VILIJA TARNAVIČIŪTĖ Kauno miesto 2012-10-11 200,00
18. GINTARAS SONGAILA Vilniaus miesto 2012-10-12 2910,00
19. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-17 500,00
20. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-18 999,00
21. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-29 460,00
22. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-11-13 1290,00
23. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2012-11-17 790,00
24. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-13 39,99
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-20 39,99
26. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-21 39,99
27. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-22 39,99
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-23 35,00
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-28 39,99
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-29 39,99
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-07 39,99
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-12 40,00
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-14 39,99
34. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2012-09-17 119,97
35. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-18 39,99
36. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-26 10,00
37. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-04 30,00
38. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-05 39,99
39. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-09 30,00
40. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 78,99
41. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 39,99
Iš viso: 42175,59  
fizinių asmenų: 3710,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 783,85  
kandidato nuosavos lėšos: 12478,76  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 25203,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 42175,61  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. JONAS KAZIMIERAS BURDULIS Vilniaus miesto 2012-09-20 1000,00 grąžinta aukotojui
2012-10-17
Iš viso: 1000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 1000,00  
fizinių asmenų: 1000,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas