2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1941 m. gegužės 6 d. Seirijočių kaime, Lazdijų rajone.
  1947–1958 m. mokėsi Alytaus rajono Miroslavo vidurinėje mokykloje, 1963–1968 m. studijavo Leningrado (dabar Sankt Peterburgas, Rusija) kino inžinierių institute.
  1968–1972 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komiteto vyresnysis inžinierius.
  1972–1976 m. – Radijo ir televizijos komiteto vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas kino gamybai.
  1976–1992 m. – Radijo ir televizijos komiteto filmavimo cecho ir kino gamybos komplekso viršininkas.
  1992–2002 m. – kino centro „Skalvija“ direktorius.
  Nuo 2002 m. – V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus vadovas, vyriausiasis fondų saugotojas.
  1988–1992 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Sąjūdžio tarybos narys, 1990–1995 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Kultūros komisijos pirmininkas. Savivaldybių muziejų vadovų asociacijos narys.
  Apdovanotas Vilniaus mero padėkos raštu už kino festivalių organizavimą kino centre „Skalvija“, festivalio „Kino pavasaris“ pirmeivis ir organizatorius, įžymiųjų pasaulio kino meistrų filmų retrospektyvų ir festivalių kino centre „Skalvija“ organizatorius (1992–2002 m.).
  1993 m. pirmasis Lietuvoje organizavo Skandinavijos šalių filmų festivalį, Hičkoko filmų savaitę, įžymiųjų britų režisierių filmų festivalį „Holivudo tremtiniai“, prancūzų, švedų, vokiečių kino filmų savaites, Taivano filmų festivalį ir kt.
  1994 m., dirbdamas kino centre „Skalvija“, pirmasis Lietuvoje už europietiškų ir intelektualių filmų populiarinimą buvo priimtas į asociaciją „Europa cinemas“.
  2002–2009 m. – 125-ųjų V.Krėvės gimimo metinių minėjimo renginių organizatorius, renginių „V.Krėvė – šviesa iš Rytų“ (2005 m.), „Rytietiškas pobūvis“ (2006 m.), „Draugystės atspindžiai“ (2007 m.), „Žvilgsnis į Krėvės Orientą“ (2008 m.) ir „Keliaukime baltų takais į Rytus...“ (2009 m.) ir kt. projektų autorius.
  Rašė straipsnius žurnaluose „Kultūros barai“, „Metai“, dienraštyje „Lietuvos aidas“, savaitraščiuose „Nemunas“ ir „Literatūra ir menas“, interneto leidiniuose Bernardinai.lt, L.rytas.lt, Alkas.lt.
  Apdovanotas Lietuvos Prezidento Sausio 13-osios atminimo medaliu.
  Domisi istorija, kultūra, mėgsta važinėti dviračiu.
  Vedęs. Žmona Valentina Getija – ekonomistė, sūnus Remigijus (g. 1967 m.) – inžinierius, verslininkas, sūnus Nodaris (g. 1971 m.) – finansininkas, verslininkas.