2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LAIMUTIS    VASILEVIČIUS

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 64

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 21)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1953-04-23
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Panevėžys
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Leningrado I.Gerceno vardo pedagoginis institutas surdopedagogika 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Lietuvos Sąjūdžio Telšių tarybos narys, esu Tautininkų Sąjungos Tarybos narys ir Panevėžio skyriaus narys

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio kolegija,psichologijos, etnokultūros dėstytojas, bendrabučio valdytojas 17. Visuomeninė veikla LISS (Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga) savanoris, Vydūno draugija, Panevėžio centro bendruomenės taryba, Lietuvos psichologų sąjungos narys nuo 1988.
  18. Pomėgiai kraštotyra, etnokultūros tyrinėjimai ir praktika, mitologiniai akmenys, pirtis
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Loreta Vasilevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rasa, Eglė, Viktorija, Vytautas, Marius, Mykolas, Joris

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  istorikas, aktyvus miesto bendruomenės narys, švietėjas, politikos veikėjas