2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LAIMUTIS    VASILEVIČIUS

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 64

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 21)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1953 m. balandžio 23 d. – per Jurgines.
  Mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo Leningrado I. Gerceno pedagoginiame institute surdopedagogiką. Nuo 1972 m. aktyviai dalyvavo lietuvių, latvių, estų bendrijos „Balticum’o“ veikloje. Šoko ir dainavo lietuvių studentų ansamblyje.
  1976–1987 m. dirbo Telšių kurčiųjų mokykloje surdopedagogu, logopedu, psichologu.
  1987–1993 m. – Telšių taikomosios dailės technikumo direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, psichologijos dėstytojas.
  1993 m. grįžo į Panevėžį, dirbo AB „Krova“ konsultantu.
  1996 m. išvyko į užsienį ir iki 2002 m. dirbo Olandijos ir Rusijos kompanijoje „Arsenal International Ltd“ prezidentu.
  Nuo 2002 m. Panevėžio kolegijoje dirba administracinį darbą, dėsto bendrąją psichologiją ir etnokultūrą.
  Renka sakmes ir medžiagą apie mitologinius akmenis. Buvo oficialus Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo programos dalyvis. Rašo straipsnius Panevėžio aktualiomis temomis, psichologijos, etnokultūros, mitologijos temomis.
  1988 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje, buvo Telšių LPS tarybos narys. Vienas pirmųjų Žemaitijoje su Gintaru Šidlausku leido nelegalų Žmogaus teisių gynimo informacinį biuletenį. Pirmą kartą spaudoje paskelbė liudininkų parodymus apie skerdynes Rainių miškelyje.
  Apdovanotas ROMUVOS žiedu už baltiškosios kultūros tyrinėjimus Protvos Galindoje.
  Laisvalaikiu dirba savanoriu su išsėtine skleroze sergančiais žmonėmis.
  Tautininkų sąjungos tarybos narys, Psichologų sąjungos narys (nuo 1988 m.), pirtininkų klubo Panevėžio pirčių partija (PPP) atsakingasis sekretorius, Tarptautinės pirtininkų draugijos „Pillun Pare“ narys.
  Mėgsta keliauti (atliko 18 kalnų žygių), fotografuoja, Panevėžio visuomenei yra surengęs fotografijos parodas: „Didžioji Deivė“ 2008, „Protvos Galinda“ 2009, „Šventieji akmenys“ 2010.
  Vedęs Loretą Nedzviegaitę, lituanistę. Karšina tėvą Juozą Vasilkevičių. Vaikai: Rasa – dailininkė juvelyrė, Eglė – vadybininkė, Viktorija – germanistė, Vytautas – informatikas, Marius – režisierius, Mykolas – mechanikas, Joris – darželinukas.