2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1950-01-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šeduva
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Radviliškio r.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis KTU Viešojo administravimo magistras 2006
  Aukštasis JAV tarptautinis Krikščionių institutas (Oklahoma) Evangelistas-misionierius 1999
  Aukštasis LTSR valstybinė Tautų draugystės ordino konservatorija Kultūros, švietimo darbuotojo, orkestro vadovo 1985
  Spec. vidurinis Kauno J.Gruodžio aukšt. muz. m-la Pučiamųjų orkestrų 1970


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau LSDP, dabar - nepartinis

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos , 17. Visuomeninė veikla KLJDJ viceprezidentas, LŽT stebėtojų sąjungos narys, LŽT gynimo asoc. narys
  18. Pomėgiai šachmatai, tenisas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Tatjana
  20. Vaikų vardai (pavardės) Marius, Jūratė, Inga, Justas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  mano gyvenimo veikla - mokyti žmones gyvenimo tiesų, ginti silpnuosius nuo valdžios savivalės.