2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    VAIŠKŪNAS

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr.54)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 33

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 14)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1961-03-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kulionių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Papiškės km., Švenčionių sen., Švenčionių sav.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus Universitetas fizikas-dėstytojas 1984


  13. Kokias užsienio kalbas mokate lenkų, rusų, anglų pagrindai
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautininkų Sąjunga

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Molėtų krašto muziejus,skyriaus vedėjas 17. Visuomeninė veikla Lietuvių etninės kultūros draugijos narys, Tarptautinės organizacijos SAEC (Societe Europeene pour l'Astronomie dans la Culture) narys, asociacijos Žaliųjų klubas "Gojus" narys, internetinio žinių portalo www.alkas.lt redaktorius
  18. Pomėgiai etninė kultūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Daiva Vaiškūnienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Guostė Vaiškūnaitė, Gaudrimė Vaiškūnaitė, Vingailė Vaiškūnaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Tikiu, kad Dievo išrinktoji tauta yra Lietuvių Tauta, o Lietuva yra Šventoji Žemė.