2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    VAIŠKŪNAS

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr.54)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 33

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 14)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: JONAS VAIŠKŪNAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DAIVA
  Pavardė: VAIŠKŪNIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2002-01-01 188202764 MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-08-20 211950810 VILNIUAS UNIVERSITETAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1990-03-10 191932780 ASOCIACIJA LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1995-01-01 193302677 ASOCIACIJA ŽALIŲJŲ KLUBAS "GOJUS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2009-09-29 188756614 ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2001-01-01 192096320 BALTŲ TIKĖJIMO MOLĖTŲ BENDRUOMENĖ ROMUVA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 1995-01-01 193302677 ASOCIACIJA ŽALIŲJŲ KLUBAS „GOJUS“

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla 2012-06-28