2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

  • Anketa
  • Biografija
  • Turto ir pajamų deklaracijos
  • Interesų deklaracija
  • Kita
  • 5. Gimimo data 1953-12-24
    6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Mažeikiai
    8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
    8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
    8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
    8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
    8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
    9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
    9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
    9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
    9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
    10. Gimimo vieta Artiomo gyv., Bodaibo raj. Irkutsko sritis
    11. Tautybė lietuvė

    12. Išsilavinimas:
    Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
    Aukštasis Valstybinis pedagoginis institutas mokytoja 1975


    13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
    14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos centro partija

    16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla,Matematikos mokytoja 17. Visuomeninė veikla mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė
    18. Pomėgiai rankdarbiai
    19. Šeiminė padėtis išsituokusi
    20. Vaikų vardai (pavardės) Raimonda Afrooznia, Marius Gedutis

    21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
    -