2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1984-11-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistras Vilniaus Universitetas geografas-kraštotvarkininkas 2009
  Bakalauras Vilniaus pedagoginis universitetas geografijos mokytojas, turizmo vadybininkas 2007
  Vidurinis Vilniaus "Minties" gimnazija gimnazistas 2003


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, vokiečių, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautininkų sąjungos

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Apsaugos amplitudė",apsaugos monitoringo centro operatorius 17. Visuomeninė veikla Lietuvos studentų laikraštis „Savas“ - korespondentas; VPU Zoologų klubas; dalyvaudavau žygiuose, paukščių stebėjimuose; VPU tautinių dainų ir šokių ansambliui „Šviesa“ – choristas; VPU Keliautojų klubui (bendradarbiavom su Vilniaus Jaunųjų turistų centru, Vilniaus keliautojų klubu); Vilniaus klubas „Gyvieji namai“; VPU žurnalistikos kursai; VU Jaunųjų geografų klubo (JGK) – valdybos narys ir Europos jaunųjų geografų asociacijos narys (EGEA); Vilniaus Lazdynų J. Bosko bažnyčios jaunimo choro narys; Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio choristas; Dainuojamosios poezijos grupės „Riedanti saulė“ narys; Folkloro grupės „Kūlgrinda“ dainininkas; Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) – Valdybos sekretorius ir Tarybos narys; Asociacija „Lietuvai pagražinti draugija“ – atsakingas už projektus. VU žygeivių klubo žygeivis.
  18. Pomėgiai sportas, kelionės, muzika, fotografija, eilėraščių rašymas, dainavimas.
  19. Šeiminė padėtis nevedęs
  20. Vaikų vardai (pavardės)

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu veiklus, iniciatyvus, komunikabilus, patikimas, sąžiningas, darbštus, draugiškas, turiu gerą humoro jausmą, moku bendraut su įvairiais žmonėmis. Patinka kelionės po Lietuvą bei užsienį. Mėgstu dalyvauti ir pats organizuoti žygius po Lietuvą - esu parengęs 10 pėsčiųjų maršrutų. Būdamas Jaunųjų geografų (JGK) klubo valdybos nariu ir finansininku, bei Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) Valdybos sekretoriumi bei Tarybos nariu išmokau atsakomybės, organizuotumo, dokumentų formulavimo bei tvarkymo taisyklių, organizuoti teminius užsiėmimus, veiklą su jaunimu, dirbdamas VŠĮ „Gamtos paveldo fondas“ ir UAB „Floriada“ išmokau gerai bendrauti su partneriais, užsakovais, pirkėjais, vietos bendruomenių gyventojais, būdamas Lietuvai pagražinti draugijos nariu išmokau rašyti projektus bei bendrauti su bendruomenių nariais, Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis.