2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1939-06-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Doktorantūra TSRS Mokslų Akademijos Pasaulinės ekonomijos ir tarpt.santykių institutas politekonomija 1967
  Aukštasis Vilniaus Universitetas ekonomistas; politekonomas 1962

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių mokslų habilituotas daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) iki Sąjūdžio - TSKP, po to Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Edukologijos Universitetas,profesorius, senato narys 17. Visuomeninė veikla Lietuvos žmogaus teisių asociacijos garbės narys
  18. Pomėgiai seniejo kultūros ir teisės istorijos leidiniai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Marija-Regina Buračienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Giedrius Buračas, Rytis Buračas, Rasa Stukienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -