2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RIČARDAS    ČEKUTIS

Apygarda: Radviliškio (Nr.44)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 56

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 19)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1968-12-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU, Komunikacijos f-tas, Žurnalistikos institutas žurnalistas 2000


  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, ukrainiečių, rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos dienraštis "Respublika",vyr. redaktoriaus pavaduotojas 17. Visuomeninė veikla Lietuvių tautinio centro pirmininkas
  18. Pomėgiai sportas, žvejyba, istorija, karyba
  19. Šeiminė padėtis išsiskyręs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) -
  20. Vaikų vardai (pavardės) Ūla Čekutytė, Vija Čekutytė, Gabija Čekutytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu įsitikinęs, kad Lietuva turi susigrąžinti Nepriklausomybę ir priklausyti lietuviams, o ne kažkokiems neaiškiems "piliečiams"