2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTARAS    BINKAUSKAS

Apygarda: Rokiškio (Nr.50)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 110

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 33)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1965-12-14
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Buivydiškių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kalbutiškių kaimas, Rokiškio rajonas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Daktaro laipsnis VU Vadybos ir administravimas 2011
  Aukštasis Vilniaus technikos universitetas (dabartinis VGTU) Sttybos ekonomika ir organizavimas 1991
  Vidurinis Jūžintų vidurinė mokykla - 1984

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvių tautininkų sąjungos

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus universitetas,Finansų ir ekonomikos direktorius 17. Visuomeninė veikla Lietuvos finansų analitikų asociacijos narys, Lietuvos ekonomistų aosciacijos narys
  18. Pomėgiai mokslinė veikla, sodo darbai, klasikiniai šokiai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Liana (Binkauskienė)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Kamilė (Binkauskaitė), Ugnius (Binkauskas)

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -