2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTARAS    SONGAILA

Apygarda: Senamiesčio (Nr.2)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 4

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 3)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1962-10-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU Medicinos fakultetas gydytojas 1986
  Vidurinis Klaipėdos 1-oji vidurinė mokykla vidurinis 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautininkų Sąjungos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto Tarybos deputatas 1990 - 1995
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2008 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimas,Seimo narys 17. Visuomeninė veikla Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos narys, Lietuvos šachmatų federacijos narys
  18. Pomėgiai Istorija, mitologija, etnologija, lingvistika, poezija, šachmatai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jurgita Songailienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Jorigė Songailaitė, Žygintas Songaila, Audinga Songailaitė