2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ČESLOVAS    ŠLĖGAITIS

Apygarda: Jurbarko (Nr.62)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 75

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 24)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1959-04-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Jurbarkas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Smukučių km., Jurbarko raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Varšuvos Nacionalinė Gynybos Akademija Sausumos pajėgų štabo karininkas 1998


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, lenkų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautininkų Sąjunga

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Atsargos karininkas,- 17. Visuomeninė veikla nėra
  18. Pomėgiai Medžioklė, žvejyba, technika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Danutė Šlėgaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vilma Norkienė, Eglė Karpova, Tautvydas Šlėgaitis, Urtė Šlėgaitytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  LŠS narys nuo 1989, tikroji tarnyba Lietuvos ginkluotosiose pajėgose nuo 1990 m. iki 2009 m.