2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1945-02-04
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šiaulių miestas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis universitetas Biofizika 1968


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, prancūzų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautininkų sąjunga

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos -,baigė karjerą valstybės tarnyboje, užsiima visuomenine veikla 17. Visuomeninė veikla Vilniaus savivaldybės Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos pirmininkė, Lietuvių kalbos gynimo sąjungos narė
  18. Pomėgiai Europos antikos valstybių istorija ir filosofija, mokslo etikos istorija
  19. Šeiminė padėtis našlė
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) -
  20. Vaikų vardai (pavardės) Giedrė ir Emilijus, abu baigę Vilniaus valstybinį universitetą, yra savarankiški, turi savo šeimas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Turiu daugiau kaip dešimties metų darbo patirtį atitinkamose Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupėse, dalyvavau ES rengiamose konferencijose ir seminaruose, vadovavau darbo grupėms perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę, Lietuvos viešojo administravimo institute kėliau savo kvalifikaciją, turiu integracinių mokymų sertifikatus.