2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1945 m. vasario 4 d. Šiauliuose.
  1963 m. baigė Šiaulių 2-ąją vidurinę mokyklą.
  1963–1968 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo biofiziko specialybę.
  1968–1974 m. dirbo Respublikinėje medicinos technikos valdyboje inžiniere.
  1974–1979 m. – Vilniaus universiteto Biochemijos, biofizikos, genetikos katedroje.
  1979–1996 m. – Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute moksline bendradarbe.
  1996–2009 m. – Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės karjeros tarnautoja ir eksperte.
  Lietuvos viešojo administravimo institute kėlė kvalifikaciją, įgijo tam tikrus integracinių mokymų sertifikatus, aktyviai dalyvavo Europos Sąjungos rengiamose konferencijose ir seminaruose, vadovavo darbo grupėms Europos Sąjungos teisės aktams į nacionalinę teisę perkelti. Šis darbas buvo labai įdomus ir suteikė didelę patirtį susipažįstant su Europos Sąjungos struktūromis ir teisynu, tam tikrų Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupių veikla.
  Tautininkų sąjungos narė, Vilniaus savivaldybės Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos pirmininkė.
  Domisi Europos antikos valstybių istorija ir filosofija, mokslo etikos istorija.
  Moka anglų, prancūzų, rusų kalbas.
  Vyras miręs. Vaikai – duktė ir sūnus – yra baigę Vilniaus valstybinį universitetą, gyvena savarankiškai, turi savo šeimas.