2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    MATULEVIČIUS

Apygarda: Utenos (Nr.51)
Iškėlė: Tautos vienybės sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 9

(Iškėlė: Tautos vienybės sąjunga
numeris sąraše: 1)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1948-01-19
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Prienai, Lietuva
  11. Tautybė lietuvis
  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Daktaras , vardą Ekonomikos mokslų daktaras

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautos vienybės sąjunga

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, Komiteto pirmininkas 2000 - 2008


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB Algarvė,direktorius 17. Visuomeninė veikla asociacijos Tautos ateities forumas pirmininkas, APPI (intelektualinės nuosavybės) pasaulinės asociacijos Vilniaus skyriaus viceprezidentas, LPK prezidiumo narys
  18. Pomėgiai Literatūra, plaukimas, kelionės, iškylos gamtoje
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gražina Matulevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Tomas ir Giedrius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu išleidęs knygą "Valstybės valdymo užkulisiai", paskelbęs eilę straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje, baigiu ruošti spaudai ir antrą knygą.