2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Kauno kaimiškoji (Nr.66) rinkimų apygarda


Kačerginės (Nr.44) rinkimų apylinkė


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:40.

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)


Pirmumo balsai


Porinkiminis
nr sąraše
Vardas, pavardė Priešrinkiminis
nr sąraše
Pirmumo balsai
1 Gintaras SONGAILA 4 0
2 Alvydas MEDALINSKAS 2 0
3 Birutė VALIONYTĖ 1 1
4 Kazimieras UOKA 7 0
5 Algimantas MATULEVIČIUS 9 0
6 Antanas BURAČAS 3 0
7 Arvydas AKSTINAVIČIUS 5 0
8 Julius PANKA 15 0
9 Audrius RUDYS 8 0
10 Gediminas NAVAITIS 10 0
11 Nijolė BALČIŪNIENĖ 14 0
12 Jonas VALATKA 21 0
13 Alvydas BUTKUS 16 0
14 Ričardas ČEKUTIS 56 0
15 Jonas VAIŠKŪNAS 33 0
16 Eugenijus SKRUPSKELIS 6 0
17 Arūnas GRUMADAS 11 0
18 Marius KUNDROTAS 136 1
19 Algirdas ENDRIUKAITIS 19 0
20 Dainius Petras PAUKŠTĖ 13 0
21 Tomas BARANAUSKAS 24 0
22 Gediminas AKELAITIS 28 0
23 Violeta LINKIENĖ 12 0
24 Algimantas KIRKUTIS 18 0
25 Jonas MAŽINTAS 52 0
26 Alvydas VALEIŠA 37 0
27 Nijolė UINSKIENĖ 20 1
28 Pranas NOREIKA 26 0
29 Marius GALINIS 128 0
30 Sandra ČESNULEVIČIŪTĖ 55 0
31 Egidijus VISOCKAS 38 0
32 Algirdas VILIMAS 40 0
33 Nerijus STASIULIS 25 0
34 Valentinas GYLYS 45 0
35 Vladas BURAGAS 23 0
36 Arūnas GUMULIAUSKAS 17 0
37 Algimantas BIRBILAS 32 0
38 Rytas KAMINSKAS 41 0
39 Tomas BEDULSKIS 129 0
40 Vaiva ŽUKIENĖ 51 0
41 Tomas BAKUČIONIS 30 0
42 Alfonsas LUPEIKIS 22 0
43 Liudas BRADAUSKAS 34 0
44 Kęstutis DVARŽECKIS 44 0
45 Tomas BIKELIS 47 0
46 Ričardas GARUOLIS 31 0
47 Mindaugas KRENCIUS 27 0
48 Arūnas EIGIRDAS 43 0
49 Alvydas DIRSĖ 61 0
50 Albinas STANKUS 35 0
51 Laimutis VASILEVIČIUS 64 0
52 Vytautas BURBULIS 36 0
53 Vytautas TUMĖNAS 102 0
54 Nijolė VILIENĖ 39 0
55 Darius KOMKA 80 0
56 Zita ORENTIENĖ 116 0
57 Donatas GOLUBEVAS 126 0
58 Česlovas ŠLĖGAITIS 75 0
59 Mindaugas ŠIMKŪNAS 93 0
60 Artūras ŽIGAS 84 0
61 Birutė BUDRECKIENĖ 86 1
62 Jonas GRIŠKEVIČIUS 76 0
63 Rimas URBUS 29 0
64 Rimantas MAKRICKAS 42 0
65 Vaidas NAGRECKIS 46 0
66 Arūnas PAKUTINSKAS 48 0
67 Edvardas KUVIKAS 49 0
68 Jūrius BRUKLYS 50 0
69 Antanas AUGŪNAS 53 0
70 Mindaugas KONČIUS 54 0
71 Vytas MAŽĖTIS 57 0
72 Algimantas ARNASTAUSKAS 58 0
73 Albinas KRUŠINSKAS 59 0
74 Reimundas VARAPICKAS 60 0
75 Arūnas MATULIS 62 0
76 Vytautas ŠVANYS 63 0
77 Renaldas ŽILINSKAS 65 0
78 Irutė GEDUTIENĖ 66 0
79 Česlovas BANEVIČIUS 67 0
80 Laimutė DĖDINIENĖ 68 0
81 Romualdas KACEVIČIUS 69 0
82 Rima ŠTEFANE 70 0
83 Vytautas MACKONIS 71 0
84 Andrius JANKAUSKAS 72 0
85 Rimantas PAKALNIS 73 0
86 Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ 74 0
87 Nijolė BARONIENĖ 77 0
88 Saulius ADOMAVIČIUS 78 0
89 Antanas SKYRIUS 79 0
90 Gediminas DAVULIS 81 0
91 Ričardas ŠALKAUSKAS 82 0
92 Darijus VENSKUS 83 0
93 Andrius ŠIMAS 85 0
94 Darius BARTAŠIUS 87 0
95 Vaclovas RINGYS 88 0
96 Audronė ČEKAUSKIENĖ 89 0
97 Nijolė DARGUŽIENĖ 90 0
98 Valentinas MIZEIKIS 91 0
99 Ruslan KOŽEMIAKIN 92 0
100 Gytis JACKŪNAS 94 0
101 Paulius ZYKAS 95 0
102 Judita DARGEVIČIENĖ 96 0
103 Donatas JANČARAS 97 0
104 Liudas VEDECKIS 98 0
105 Aurimas JANONIS 99 0
106 Aušra MIELEIKIENĖ 100 0
107 Algimantas ŠVANYS 101 0
108 Zigmantas VALIULIS 103 0
109 Mindaugas ZILNYS 104 0
110 Dalia URBANAVIČIENĖ 106 0
111 Angelija RANCEVIENĖ 107 0
112 Raimundas GRUMADAS 108 0
113 Darius TUMŠIS 109 0
114 Gintaras BINKAUSKAS 110 0
115 Regina MUSNECKIENĖ 111 0
116 Stasys GADEIKIS 112 0
117 Bernardas ŠATKOVSKIS 113 0
118 Ramūnas RAMANAUSKAS 114 0
119 Juozas LOPETAITIS 115 0
120 Kristijonas KAMENECKAS 117 0
121 Alvydas KIMTYS 118 0
122 Algirdas ČERNIAUSKAS 119 0
123 Gražina KRAULIENĖ 120 0
124 Angelė KAZLAUSKIENĖ 121 0
125 Bronislava DAUNORIENĖ 122 1
126 Mantas URBONAS 123 0
127 Egidijus SINKEVIČIUS 124 0
128 Nerijus BUCYLINAS 125 0
129 Darius VARNAS 127 0
130 Antanas ČEBATARIŪNAS 130 0
131 Gintaras EIGIRDAS 131 0
132 Vladas TURČINAVIČIUS 132 0
133 Rimantas MATULIS 133 0
134 Šarūnas LAUŽADIS 134 0
135 Tatjana ŠČIURINA 135 0

Pastaba. Daugiamandatėje apygardoje išrinkti Seimo nariai užrašyti paryškintu šriftu. Vienmandatėje apygardoje išrinkti kandidatai pažymėti žyma "(V)"