2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 


2002 m. gruodžio 22 d. Respublikos Prezidento rinkimų pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidentu buvo išrinktas Rolandas Paksas. Išrinktas Respublikos Prezidentas savo pareigas pradėjo eiti 2003 m. vasario 26 d.
Rolandas Paksas 2004 m. balandžio 6 d. po apkaltos buvo pašalintas iš Respublikos Prezidento pareigų.
Respublikos Prezidento pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas.

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus Seimas paskyrė 2004 m. birželio 13 d. Tą pačią dieną rengiami rinkimai į Europos Parlamentą.