2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai
Miestų, rajonų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
Kandidatų patikėtiniai

Rinkimų stebėtojai

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 36 straipsnis:

Visos politinės partijos ir politinės organizacijos, iškėlusios asmenį kandidatu į Respublikos Prezidentus, kandidatai į Respublikos Prezidentus turi teisę raštu paskirti stebėtojus į kiekvieną rinkimų komisiją. Respublikos Prezidento rinkimų stebėtojo pažymėjimai yra išduodami nedelsiant. Stebėtojų pažymėjimus išduoda:
  1. stebėtojų, paskirtų stebėti Vyriausiosios rinkimų komisijos, taip pat miestų, rajonų rinkimų komisijų veiklą, - Vyriausioji rinkimų komisija;
  2. stebėtojų, paskirtų stebėti apylinkių rinkimų komisijų veiklą, - miestų, rajonų rinkimų komisijos.
Rinkimų stebėtojai turi teisę dalyvauti rinkimų komisijų, kurių veiklą jie paskirti stebėti, posėdžiuose ir reikalauti, kad rinkimų komisijos pirmininkas bei nariai laikytųsi šio įstatymo.
Stebėtojų pateikti protestai raštu turi būti pridėti prie rinkimų komisijų protokolų ir sprendimų.
Šiame įstatyme nurodytais atvejais ir tvarka stebėtojai turi teisę apskųsti rinkimų komisijų sprendimus.
Rinkimų stebėtojus paskyrusios organizacijos ar kandidatai į Respublikos Prezidentus turi teisę bet kada raštu atšaukti savo stebėtoją. Stebėtojas laikomas atšauktu nuo pareiškimo dėl jo atšaukimo įteikimo rinkimų komisijai, kuri išdavė asmeniui stebėtojo pažymėjimą.