2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai
Miestų, rajonų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
Rinkimų stebėtojai

Kandidatų į Respublikos Prezidentus patikėtiniai

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 35 straipsnis

Asmuo, įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus, turi teisę turėti patikėtinius. Kandidatas į Respublikos Prezidentus pateikia patikėtinių sąrašą Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per 24 valandas išduoda patikėtiniams kandidato į Respublikos Prezidentus (nurodant kandidato vardą ir pavardę) patikėtinio pažymėjimą.
Kandidato į Respublikos Prezidentus patikėtinis turi teisę kandidato į Respublikos Prezidentus pavedimu jam atstovauti susitikimuose su rinkėjais, visuomenės informavimo priemonėse, rinkti lėšas rinkimams finansuoti, taip pat atlikti kitus kandidato į Respublikos Prezidentus pavedimus, kurie neprieštarauja įstatymams.
Kandidatas į Respublikos Prezidentus gali bet kada atšaukti savo patikėtinį. Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi tokį kandidato į Respublikos Prezidentus prašymą, priima sprendimą dėl patikėtinio atšaukimo ir viešai jį paskelbia.

Kandidatų patikėtiniai