2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai
Miestų, rajonų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Rinkimų stebėtojai
Kandidatų patikėtiniai

Rinkimų komisijos

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 10 straipsnis:

Respublikos Prezidento rinkimus organizuoja ir vykdo:
  1. Vyriausioji rinkimų komisija;
  2. miesto, rajono rinkimų komisija;
  3. apylinkių rinkimų komisijos.
Rinkimų komisijų nariai negali būti kandidatais į Respublikos Prezidentus ar kandidato patikėtiniais.
Į rinkimų komisiją gali būti siūlomas Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jis turi teisę būti renkamas Seimo nariu (neatsižvelgiant į nustatytą kandidatui į Seimo narius jauniausią amžių, bet rinkimų dieną ne jaunesnis kaip 18 metų) ir nebuvo anksčiau atleistas iš rinkimų komisijos už rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimus.

Pagal Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 14 straipsnio 6 dalį, jeigu tą pačią dieną kartu vyksta keleri rinkimai, apylinkių rinkimų komisijos sudaromos tos pačios. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia, kokia komisija bus sudaroma atskiroje rinkimų teritorijoje (savivaldybėje ar rinkimų apygardoje), ir sudaro vieną – savivaldybės, apygardos rinkimų – komisiją bei nustato jos funkcijas organizuojant ir vykdant kitus rinkimus.
Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 65, savivaldybių rinkimų komisijoms, kurios organizuos ir vykdys rinkimus į Europos Parlamentą, pavedė vykdyti miestų, rajonų rinkimų komisijų funkcijas organizuojant ir vykdant Respublikos Prezidento rinkimus, o apylinkių rinkimų komisijoms, kurios organizuos ir vykdys rinkimus į Europos Parlamentą, - organizuoti ir vykdyti Respublikos Prezidento rinkimų apylinkių rinkimų komisijų funkcijas.