2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Balsavimas pašto skyriuose
Balsavimas rinkimų dieną
  Balsavimas užsienyje
Balsavimas laivuose
Informacija telefonu 1855

Balsavimas namuoseBalsavimas namuose (Respublikos Prezidento rinkimų pakartotinis balsavimas) vyksta birželio 22, 23, 25 dienomis.
  Ką daryti , jei netikėtai susirgote ir negalėsite nurodytu laiku nuvykti balsuoti?
  Jūs galite birželio 22, 23, 25 dienomis balsuoti paštu namuose.
  Balsuoti paštu namuose gali I grupės invalidai, II grupės judėjimo invalidai, vyresni kaip 70 metų asmenys ir turintys nedarbingumo pažymėjimą asmenys (turintys rinkėjo pažymėjimą ir užpildę prašymą balsuoti namuose).

  Nesate užpildęs prašymo balsuoti namuose, o dabar susirgote (įgijote tam teisę, turite nedarbingumo pažymėjimą)?
  Jūs dar galite būti įrašytas į papildomą sąrašą balsuoti paštu namuose, bet ne vėliau kaip birželio 22 d.
  Užpildykite rinkėjo prašymo balsuoti namuose formą (P6) ir įteikite apylinkės rinkimų komisijai.

  Negalite patys prašymo įteikti apylinkės rinkimų komisijai?
  Skambinkite į apylinkės rinkimų komisiją ir iš Jūsų prašymas bus paimtas.

  Nežinote savo apylinkės adreso, telefono numerio?
  Tai yra nurodyta Jūsų rinkėjo pažymėjime. Neturite rinkėjo pažymėjimo - tai galite sužinoti paskambinę 1855 arba pasiklausti rinkėjo pažymėjimą turinčio kaimyno.

  Kuri paskutinė diena tokiam prašymui įteikti?
  Jūsų prašymas apylinkės rinkimų komisijai turi būti įteiktas ne vėliau kaip birželio 22 dieną.