2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 

Vyriausioji rinkimų komisija
      Vyriausioji rinkimų komisija yra nuolat veikianti valstybės institucija, kuri įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Seimo, Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus, taip pat referendumus.
      Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimas sudaro Vyriausiąja rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį (67 straipsnio 13 punktas). Nuolat veikiančios Vyriausiosios rinkimų komisijos kadencija yra ketveri metai. Komisija iš naujo sudaroma prieš eilinius Seimo rinkimus.
      Vyriausioji rinkimų komisija garantuoja vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tam ji leidžia šių įstatymų įgyvendinimo instrukcijas. Jas vykdyti privalo visos institucijos ir pareigūnai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus gali pakeisti tik ji pati arba įsigaliojęs teismo sprendimas. Valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą organizuojant rinkimus ar referendumą. Konkreti Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo ir keitimo tvarka, pagrindinės jos funkcijos ir veiklos kryptys nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtis patvirtinta 2004 m. gegužės 4 d. LR Seimo nutarimu Nr. IX-2224.

Vardas, pavardė Pareigos Pasiūlė Telefonas E-mail
ZenonasVAIGAUSKAS komisijos pirmininkas Seimo pirmininkas 2396961 zevaig@lrs.lt
Vaidotas BACEVIČIUS komisijos narys Tėvynės sąjunga    
Jūratė DRUNGILAITĖ komisijos narė Liberalų ir centro sąjunga    
Adolfas GYLYS komisijos narys Teisingumo ministras    
Julius JASAITIS komisijos narys Lietuvos teisininkų draugija    
Antanas MARCIJONAS komisijos narys Lietuvos teisininkų draugija    
Viktoras RINKEVIČIUS komisijos narys Teisingumo ministras    
Edmundas SAKALAUSKAS komisijos narys Lietuvos teisininkų draugija    
Svajonė ŠALTAUSKIENĖ komisijos narė Teisingumo ministras    
Deivis VALIULIS komisijos narys Naujoji sąjunga (socialliberalų)    
ŽivilėVERBYLAITĖ komisijos narė Lietuvos socialdemokratų partija    
Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriatas
Finansų skyrius
Irma STIRBLIENĖ Skyriaus vedėja   2396966 irstir@lrs.lt
Genė ŠVOGŽLIENĖ Vyriausioji specialistė   2396965 gesvog@lrs.lt
Janina LATVIENĖ Vyresnioji specialistė   2396964 jalatv@lrs.lt
Rinkimų organizavimo skyrius
Nijolė ŽEMAITIENĖ Skyriaus vedėja   2396969 nizema@lrs.lt
Vytautas VITKAUSKAS Vyriausiasis specialistas   2396968 vyvitk@lrs.lt
Jurga AUGUSTAITYTĖ Vyriausioji specialistė   2396963 juaugu@lrs.lt
Roma RIMAVIČIŪTĖ Vyriausioji specialistė   2396967 rorima@lrs.lt
faksas 2396960   rinkim@lrs.lt