2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Konstitucija
Prezidento rinkimų įstatymas
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas
Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymas
  Seimo nutarimas "Dėl Respublikos Prezidento rinkimų paskyrimo"
VRK sprendimai
Teisinis pagrindas

Rinkimų organizavimo grafikas

 

Rinkimų data:   2004 m. birželio 13 d.
Nutarimo dėl rinkimų paskelbimo "Valstybės žiniose" diena:   2004 m. balandžio 17 d.
Įstatymo straipsnis Dienos iki/po rinkimų Data Turinys
31 1 2004-04-19 Pradedamas pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas (kitą dieną po to, kai įsigalioja teisės aktas dėl rinkimų datos paskelbimo).
31,32 -41 iki 2004-05-03 Baigiasi pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas, pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus raštu pareiškia apie tai VRK, pateikia kitus pareiškinius dokumentus.
32   Per 3 dienas nuo pareiškimo gavimo VRK patikrina, ar nėra Konstitucijos 78 str. nurodytų aplinkybių, neleidžiančių asmeniui būti kandidatu į Respublikos Prezidentus, ir priima motyvuotą sprendimą išduoti jam rinkėjų parašų rinkimo lapus su pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus pavarde arba jų neišduoti.
32   Per 3 dienas nuo atsisakymo gavimo Atsisakymas išduoti rinkėjų parašų rinkimo lapus gali būti apskundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o šis turi išnagrinėti skundą ne vėliau kaip per 72 val. nuo jo gavimo.
23(2) -39 iki 2004-05-05 VRK sudaro miestų, rajonų rinkėjų sąrašus ir perduoda miestų, rajonų rinkimų komisijoms.
34 -36 iki 2004-05-08 Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus privalo pateikti VRK pastarosios išduotus rinkėjų parašų rinkimo lapus su ne mažiau kaip 20 tūkst. rinkėjų parašų.
34   Per 10 dienų nuo gavimo VRK patikrina, ar teisingai užpildyti parašų rinkimo lapai.
34 -26 iki 2004-05-18 VRK oficialiai paskelbia visų asmenų, įregistruotų kandidatais į Respublikos Prezidentus, sąrašą.
34 -26 nuo 2004-05-18 Respublikos Prezidento rinkimų agitacijos kampanijos pradžia.
23(3) -26 iki 2004-05-18 Miesto, rajono rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai.
23(4) -25 iki 2004-05-19 Apylinkės rinkimų komisija sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu.
54(4) -20 iki 2004-05-24 Miesto, rajono rinkimų komisija sudaro specialių pašto skyrių sąrašą.
23(6) -20 iki 2004-05-24 Baigiama rinkėjams įteikti rinkėjo pažymėjimus.
32 -15 iki 2004-05-29 Kandidatas turi teisę raštu atšaukti savo pareiškinius dokumentus
23(8) -15 iki 2004-05-29 Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai sudarytus rinkėjų sąrašus ir duomenis apie jo patikslinimą.
47 -15 nuo 2004-05-29 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų biuletenių tekstas turi būti laisvai prieinamas rinkėjams LR diplomatinėse atsovybėse ir konsulinėse įstaigose
32 -13 iki 2004-05-31 VRK gali priimti sprendimą dėl kandidato į Respublios Prezidentus registravimo panaikinimo
54(1) -10 nuo 2004-06-03 Balsavimo pradžia LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose
54 -10 iki 2004-06-03 Apylinkės rinkimų komisijos sudaro negalinčių vaikščioti rinkėjų sąrašą.
47 -7 iki 2004-06-06 Biuleteniai, vokai pristatomi paštui.
23(1) -7 iki 2004-06-06 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus.
23(11) -7 iki 2004-06-06 Rinkėjas arba jo atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai.
54 -5 nuo 2004-06-08 Balsavimo paštu pradžia.
54(2) -5 nuo 2004-06-08 Balsavimo pradžia laivuose
54 -2 2004-06-10 Paskutinė diena balsuoti namuose.
54 -2 2004-06-10 Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas neįrašytas į to miesto, rajono rinkėjų sąrašus.
45 -30 val. nuo 2004-06-12 1:00 Iki balsavimo pabaigos uždrausta rinkimų agitacija.
54 -1 2004-06-11 Balsavimo paštu pabaiga, jei rinkėjas įrašytas į to miesto, rajono rinkėjų sąrašus.
61 -1 iki 2004-06-12 Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai.
50 -12 val. iki 2004-06-12 19:00 Turi būti parengta balsavimo patalpa
47 -12 val. iki 2004-06-12 19:00 Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei.
49 0 2004-06-13 7:00 Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.
61 -2 val. iki 2004-06-13 18:00 Paštas vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia apylinkių rinkimų komisijoms.
49 0 2004-06-13 20:00 Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse.
67 12 val. iki 2004-06-14 8:00 Rinkimų apylinkės pateikia dokumentus apygardos rinkimų komisijai.
72 5 iki 2004-06-18 Skelbiami galutiniai Respublikos Prezidento I balsavimo rato rinkimų rezultatai.
72(1) 8 iki 2004-06-21 Laikotarpio pabaiga Respublikos Prezidentui, ar Seimui kreiptis į Konstitucinį Teismą (po pirmojo turo)
70 14 iki 2004-06-27 Antrasis balsavimo ratas dėl dviejų kandidatų į Respublikos Prezidentus.II rinkimų turo organizavimo grafikas bus sudarytas atskirai.
72 19 iki 2004-07-02 Skelbiami galutiniai Respublikos Prezidento II balsavimo rato rinkimų rezultatai.
1* 26 iki 2004-07-09 Vyriausioji rinkimų komisija išrinktam Respublikos Prezidentui įteikia Lietuvos Respublikos Prezidento pažymėjimą.
74 3 mėn. iki 2004-09-20 VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus.
74 4 mėn. iki 2004-10-20 VRK perduoda rinkimų dokumentus valstybės archyvui saugoti.