2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Rinkėjų sąrašų sudarymas
Rinkėjo pažymėjimas
  Informacija apie rinkėjo pažymėjimų įteikimą

Informacija apie bendruosius rinkėjų sąrašus

Iš Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 23 straipsnio:

Kandidatus iškėlusių partijų prašymu rinkimų agitacijos tikslais gali būti sudaromi ir teikiami konkrečios rinkimų apygardos bendrieji rinkėjų sąrašai. Partijos, kurios yra įregistruotos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, gali gauti bendruosius (elektroninėse informacijos laikmenose arba atspausdintus) rinkėjų sąrašus. Bendruosiuose rinkėjų sąrašuose pateikiami: rinkėjo vardas, pavardė, adresas ir gimimo metai. Šių sąrašų sudarymo faktines išlaidas apmoka juos užsakiusi partija. Jeigu rinkėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pareiškęs nesutikimą, kad jo gyvenamosios vietos adresas ar gimimo metai būtų viešai skelbiami bendruosiuose rinkėjų sąrašuose, šiuose sąrašuose nurodomas tik jo vardas ir pavardė. Partijos negali teikti bendrųjų rinkėjų sąrašų tretiesiems asmenims ir naudoti kitiems negu rinkimų agitacijos tikslams. Gautus duomenis jos privalo sunaikinti per 30 dienų po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas Dėl bendrųjų rinkėjų sąrašų sudarymo.

Viešoji įstaiga „Statistikos centras“ pagal šių sąrašų sudarymo faktines išlaidas nustatė tokius įkainius:
Vieno rinkėjo informacijos paruošimas kainuoja - 0,9 ct.
Informacijos įrašymas į vieną diskelį kainuoja - 4,40 Lt, informacijos įrašymas į vieną kompaktinį diską kainuoja - 8,01 Lt, vieno spausdinto lapo (41 rinkėjo duomenys) kaina - 0,06.
Bendra suma priklauso nuo rinkėjų skaičiaus pasirinktose apygardose ir įrašymo arba spausdinimo darbų kainos. Sumos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu.