2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 Rezultatų nustatymas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 straipsnis:

Išrinktu laikomas tas kandidatas į Respublikos Prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų.
Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po dviejų savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.
Jeigu pirmajame rate dalyvavo ne daugiau kaip du kandidatai ir nė vienas negavo reikiamo balsų skaičiaus, rengiami pakartotiniai rinkimai.

Pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į Respublikos Prezidentus esant reikalui rengiamas 2004 m. birželio 27 d.

Prezidento rinkimų įstatymo 72 straipsnis:

Galutinius Respublikos Prezidento rinkimų rezultatus ne vėliau kaip per 5 dienas po rinkimų skelbia Vyriausioji rinkimų komisija.
Pakartotinių Respublikos Prezidento rinkimų rezultatus ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakartotinio balsavimo dienos skelbia Vyriausioji rinkimų komisija.

Galutiniai Respublikos Prezidento I balsavimo rato rinkimų rezultatai skelbiami iki 2004 m. birželio 18 d.
Galutiniai Respublikos Prezidento II balsavimo rato rinkimų rezultatai skelbiami iki 2004 m. liepos 2 d.