Politinės kampanijos dalyviai

Savarankiškų dalyvių skaičius: 293
        Iš jų:
        Politinių partijų skaičius - 24
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 182
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 12

        Visuomeninių rinkimų komitetų skaičius - 58

        Save iškėlusių kandidatų skaičius – 12
        Pretendentų skaičius - 5

Atstovaujamųjų dalyvių skaičius: 663
        Iš jų:
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 253
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 36

        Visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius - 36

        Kandidatų, įrašytų į kandidatų sąrašus, skaičius - 0

(+) – rodyti sąrašą, (-) – slėpti sąrašą


Savarankiškų dalyvių skaičius: 293
        Iš jų:
        Politinių partijų skaičius - 24
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 182
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 12

        Visuomeninių rinkimų komitetų skaičius - 58

        Save iškėlusių kandidatų skaičius – 12
        Pretendentų skaičius - 5

Atstovaujamųjų dalyvių skaičius: 663
        Iš jų:
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 253
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 36

        Visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius - 36

        Kandidatų, įrašytų į kandidatų sąrašus, skaičius - 0