Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Pakruojo rajono rinkimų apygardoje Nr. 30 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 210 71 52
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: SANDRA MARTINAITIENĖ
Telefonas: 867606447
El. paštas: dppakruojis@gmail.com
Dalyvių sąrašas