Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 40 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865030111
Elektroninio pašto adresas: cepulisalgis21@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ALGITA GIEDRIKIENĖ
Telefonas: 865060355
El. paštas: algitag@gmail.com
Dalyvių sąrašas