Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 40 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865030111
Elektroninio pašto adresas: cepulisalgis21@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VIRGINIJUS MATULKA Rokiškio rajono 2014-12-17 14,48 50,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2014-12-19 2316,96 8000,00
3. VITALIJUS JOCYS Rokiškio rajono 2015-01-14 145,00 500,66
4. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-20 10,00 34,53
5. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-01-30 1500,00 5179,20
6. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-26 2236,82 7723,29
7. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-03-12 1501,79 5185,38
Iš viso: 7725,05 26673,06  
fizinių asmenų: 159,48 550,66  
fizinių asmenų mažos aukos: 10,00 34,53  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7555,57 26087,87  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7725,05 26673,06  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas