Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių rajono rinkimų apygardoje Nr. 45 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 862053241
Elektroninio pašto adresas: lsdpstabas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: STEFANIJA DOVIDAITIENĖ
Telefonas: 868779556
El. paštas: stefanija.dovidaitiene@siauliuraj.lt
Dalyvių sąrašas