Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos rajono rinkimų apygardoje Nr. 55 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868687888
Elektroninio pašto adresas: vidas.mikalauskas@varena.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ONUTĖ MILIUVIENĖ
Telefonas: 868242661
El. paštas: onute.miliuviene@varena.lt
Dalyvių sąrašas