Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 39 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860965195
Elektroninio pašto adresas: vblazaitis@vet.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ANTANINA VAINORIENĖ
Telefonas: 861598919
El. paštas: a.vainoriene@rietavas.lt
Dalyvių sąrašas