Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Biržų rajono rinkimų apygardoje Nr. 6 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861007794
Elektroninio pašto adresas: birzai@lsdp.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RAIMONDA AJUTIENĖ
Telefonas: 861232001
El. paštas: rajutiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas