Politinės kampanijos dalyviai

A – atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis.
S – savarankiškas politinės kampanijos dalyvis.