A.Brazausko socialdemokratinė koalicija


Partijos ir politinės organizacijos, dalyvaujančios koalicijoje:
Lietuvos demokratinė darbo partija
Lietuvos rusų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Naujosios demokratijos partija

Pastaba. Toliau pateikiami numeriai sąraše yra priešrinkiminiai.
 
Numeris
koalicijos
sąraše
Pavardė, vardas Numeris
partijos
sąraše
Iškėlė
1. Andriukaitis Vytenis Povilas 1. Lietuvos socialdemokratų partija
2. Juršėnas Česlovas 1. Lietuvos demokratinė darbo partija
3. Prunskienė Kazimira Danutė 1. Naujosios demokratijos partija
4. Einoris Vytautas 2. Lietuvos demokratinė darbo partija
5. Sakalas Aloyzas 2. Lietuvos socialdemokratų partija
6. Kaniava Edvardas 3. Lietuvos demokratinė darbo partija
7. Butkevičius Algirdas 3. Lietuvos socialdemokratų partija
8. Dmitrijevas Sergejus 1. Lietuvos rusų sąjunga
9. Macaitis Alfonsas 4. Lietuvos demokratinė darbo partija
10. Olekas Juozas 4. Lietuvos socialdemokratų partija
11. Sinkevičius Rimantas 5. Lietuvos demokratinė darbo partija
12. Medvedev Nikolaj 5. Lietuvos socialdemokratų partija
13. Bernatonis Juozas 6. Lietuvos demokratinė darbo partija
14. Vėsaitė Birutė 6. Lietuvos socialdemokratų partija
15. Mačernius Zenonas 7. Lietuvos demokratinė darbo partija
16. Sysas Algirdas 7. Lietuvos socialdemokratų partija
17. Kunčinas Algirdas 8. Lietuvos demokratinė darbo partija
18. Dovydėnienė Roma 8. Lietuvos socialdemokratų partija
19. Burbienė Sigita 9. Lietuvos demokratinė darbo partija
20. Babonienė Ona 9. Lietuvos socialdemokratų partija
21. Narvilienė Janė 2. Naujosios demokratijos partija
22. Kirkilas Gediminas 10. Lietuvos demokratinė darbo partija
23. Kriščiūnas Kęstutis 10. Lietuvos socialdemokratų partija
24. Orechovas Vladimiras 2. Lietuvos rusų sąjunga
25. Budrevičius Jonas 11. Lietuvos demokratinė darbo partija
26. Kružinauskas Stasys 11. Lietuvos socialdemokratų partija
27. Salamakinas Algimantas 12. Lietuvos demokratinė darbo partija
28. Ruzas Rimantas 12. Lietuvos socialdemokratų partija
29. Papovas Petras 13. Lietuvos demokratinė darbo partija
30. Purvaneckienė Giedrė 13. Lietuvos socialdemokratų partija
31. Didžiokas Gintaras 3. Naujosios demokratijos partija
32. Pliusnis Vaidas 14. Lietuvos demokratinė darbo partija
33. Jurkus Jonas 14. Lietuvos socialdemokratų partija
34. Karosas Justinas 15. Lietuvos demokratinė darbo partija
35. Kruminas Albertas 15. Lietuvos socialdemokratų partija
36. Burokas Leonidas 3. Lietuvos rusų sąjunga
37. Plokšto Artur 16. Lietuvos demokratinė darbo partija
38. Lopienė Regina 16. Lietuvos socialdemokratų partija
39. Paviržis Gediminas Adolfas 17. Lietuvos demokratinė darbo partija
40. Korenka Jonas 17. Lietuvos socialdemokratų partija
41. Rimas Algis 18. Lietuvos demokratinė darbo partija
42. Kirvelis Dobilas Jonas 18. Lietuvos socialdemokratų partija
43. Velikonis Virmantas 19. Lietuvos demokratinė darbo partija
44. Vaitkus Rimantas 19. Lietuvos socialdemokratų partija
45. Utovka Jurgis 4. Lietuvos rusų sąjunga
46. Grinbergienė Birutė 4. Naujosios demokratijos partija
47. Šiaulienė Irena 20. Lietuvos demokratinė darbo partija
48. Sabatauskas Julius 20. Lietuvos socialdemokratų partija
49. Pronckus Mykolas 23. Lietuvos demokratinė darbo partija
50. Meilutienė Marija Nijolė 21. Lietuvos socialdemokratų partija
51. Popovas Vasilijus 21. Lietuvos demokratinė darbo partija
52. Každailevičius Aloyzas 22. Lietuvos socialdemokratų partija
53. Virbickas Kęstutis 22. Lietuvos demokratinė darbo partija
54. Rasikevičienė Lina 23. Lietuvos socialdemokratų partija
55. Šalkovskis Nikolajus 5. Lietuvos rusų sąjunga
56. Umbrasienė Gema 5. Naujosios demokratijos partija
57. Juškus Vytautas 24. Lietuvos demokratinė darbo partija
58. Turonis Romas 24. Lietuvos socialdemokratų partija
59. Petkevičius Juozapas 25. Lietuvos demokratinė darbo partija
60. Žakaris Edvardas 25. Lietuvos socialdemokratų partija
61. Petrauskienė Milda 26. Lietuvos demokratinė darbo partija
62. Šmigelskienė Gražina 26. Lietuvos socialdemokratų partija
63. Mažrimas Romutis 27. Lietuvos demokratinė darbo partija
64. Juodagalvis Vytautas 27. Lietuvos socialdemokratų partija
65. Lomako Aleksandr 6. Lietuvos rusų sąjunga
66. Adolfas Viktoras 6. Naujosios demokratijos partija
67. Bastys Mindaugas 28. Lietuvos demokratinė darbo partija
68. Smilgienė Teresė Aldona 28. Lietuvos socialdemokratų partija
69. Saulis Vytautas 29. Lietuvos demokratinė darbo partija
70. Ilgūnas Stanislovas Gediminas 29. Lietuvos socialdemokratų partija
71. Valys Antanas 30. Lietuvos demokratinė darbo partija
72. Domkus Danielius 30. Lietuvos socialdemokratų partija
73. Meškienė Eugenija 31. Lietuvos demokratinė darbo partija
74. Dobilinskas Sigitas 31. Lietuvos socialdemokratų partija
75. Gorškova Olga 7. Lietuvos rusų sąjunga
76. Drėmaitė Gražina 7. Naujosios demokratijos partija
77. Kaminskas Antanas Zenonas 32. Lietuvos demokratinė darbo partija
78. Noreika Pranas 32. Lietuvos socialdemokratų partija
79. Gustas Evaldas 33. Lietuvos demokratinė darbo partija
80. Vinklerienė Ona 33. Lietuvos socialdemokratų partija
81. Baravykas Vydas 34. Lietuvos demokratinė darbo partija
82. Kupšienė Irena 34. Lietuvos socialdemokratų partija
83. Brazys Vidmantas 35. Lietuvos demokratinė darbo partija
84. Zenkevičius Antanas Serafinas 35. Lietuvos socialdemokratų partija
85. Vitkauskas Mečislovas 8. Lietuvos rusų sąjunga
86. Brazienė Gitelman Valerija 8. Naujosios demokratijos partija
87. Ražauskas Algirdas 36. Lietuvos demokratinė darbo partija
88. Mikolaitis Gintautas 36. Lietuvos socialdemokratų partija
89. Balevičiūtė Ona 37. Lietuvos demokratinė darbo partija
90. Drumelienė Aušrelė 37. Lietuvos socialdemokratų partija
91. Požela Juras 38. Lietuvos demokratinė darbo partija
92. Karoblis Antanas 38. Lietuvos socialdemokratų partija
93. Bradauskas Bronius 39. Lietuvos demokratinė darbo partija
94. Judickas Arvydas 39. Lietuvos socialdemokratų partija
95. Barvenov Aleksandr 9. Lietuvos rusų sąjunga
96. Vitkienė Irena Nijolė 9. Naujosios demokratijos partija
97. Greičiūnas Valentinas 40. Lietuvos demokratinė darbo partija
98. Nekrašas Visvaldas 40. Lietuvos socialdemokratų partija
99. Pacevičienė Audronė 41. Lietuvos demokratinė darbo partija
100. Galaunė Alfredas 41. Lietuvos socialdemokratų partija
101. Balčytis Zigmantas 42. Lietuvos demokratinė darbo partija
102. Slavinskas Kęstutis 42. Lietuvos socialdemokratų partija
103. Paliakas Juozapas 43. Lietuvos demokratinė darbo partija
104. Korotajeva Nina 43. Lietuvos socialdemokratų partija
105. Timofejevas Anatolijus 10. Lietuvos rusų sąjunga
106. Linkevičienė Milda 10. Naujosios demokratijos partija
107. Pulokas Alfonsas 44. Lietuvos demokratinė darbo partija
108. Balkauskas Benediktas 44. Lietuvos socialdemokratų partija
109. Skutulienė Stasė 45. Lietuvos demokratinė darbo partija
110. Mickievič Česlav 45. Lietuvos socialdemokratų partija
111. Nesteckis Antanas 46. Lietuvos demokratinė darbo partija
112. Blažius Alvydas 46. Lietuvos socialdemokratų partija
113. Šedžius Alvydas 47. Lietuvos demokratinė darbo partija
114. Lazdynas Rimantas 47. Lietuvos socialdemokratų partija
115. Somoroko Juljan 11. Lietuvos rusų sąjunga
116. Minčinauskienė Raisa 11. Naujosios demokratijos partija
117. Atkočiūnas Kazimieras Vytis 48. Lietuvos demokratinė darbo partija
118. Jocius Jonas Gediminas 48. Lietuvos socialdemokratų partija
119. Kavaliauskas Liudas 49. Lietuvos demokratinė darbo partija
120. Lužys Mindaugas 49. Lietuvos socialdemokratų partija
121. Žebrauskas Juozas 50. Lietuvos demokratinė darbo partija
122. Mackevičius Ričardas 50. Lietuvos socialdemokratų partija
123. Kairys Antanas 51. Lietuvos demokratinė darbo partija
124. Labanauskas Gintautas 51. Lietuvos socialdemokratų partija
125. Lankas Pranas 52. Lietuvos demokratinė darbo partija
126. Spudulis Juozas 52. Lietuvos socialdemokratų partija
127. Kolosauskas Feliksas 53. Lietuvos demokratinė darbo partija
128. Striška Vidmantas Romualdas 53. Lietuvos socialdemokratų partija
129. Vanagas Antanas 54. Lietuvos demokratinė darbo partija
130. Zabulionytė Vanda 12. Naujosios demokratijos partija
131. Ponomariovas Valerijus 55. Lietuvos demokratinė darbo partija
132. Dmitrijeva Larisa 12. Lietuvos rusų sąjunga
133. Valatka Rimantas 13. Naujosios demokratijos partija
134. Greimas Algimantas Antanas 56. Lietuvos demokratinė darbo partija
135. Daugininkienė Jelizaveta 13. Lietuvos rusų sąjunga
136. Plerpa Ramūnas 57. Lietuvos demokratinė darbo partija
137. Vžesniauskienė Ona Anastazija 14. Naujosios demokratijos partija
138. Tepliajeva Janina 58. Lietuvos demokratinė darbo partija
139. Gluchov Oleg 14. Lietuvos rusų sąjunga
140. Girčys Paulius 54. Lietuvos socialdemokratų partija