Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Mindaugas LUŽYS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 120
(iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija, buvęs numeris sąraše: 49)

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Gimimo data: 1955 03 10
Gyvenamoji vieta: Matuizų k. , Varėnos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - Vilniaus inžinierinis statybos institutas, inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Varėnos rajono tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Laikinai nedirbu

Visuomeninė veikla: Lietuvos techninių dujų pramonės asociacija

Pomėgiai: Medžioklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Nijolė - sutuoktinis/sutuoktinė   Diana - vaikas   Ilona - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Alytaus apskrities VMI Varėnos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Mindaugas Lužys
  2. Pagrindinė darbovietė: Varėnos rajono savivaldybė
  3. Pareigos: Skyriaus vedėjas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 16460.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9736.28 Lt 4641.73 Lt
20. Iš viso: 9736.28 Lt 4641.73 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
21460.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Mindaugas LUŽYS
Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS - EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr. 70

Mindaugas Lužys gimė 1955 m. kovo 10 d. Matuizų kaime, Varėnos rajone. Tėvai Valerijonas Lužys ir Jadvyga Lužienė dabar pensininkai.
1970 m. baigė Matuizų aštuonmetę mokyklą. 1973 m. - Varėnos miesto vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, yra inžinierius mechanikas.
Dirbo Matuizų statybinių medžiagų gamykloje meistru, Varėnos rajono žemės ūkio technikos susivienijime vyriausiuoju inžinieriumi, valstybės įmonės "Kriogenas" direktoriumi, Varėnos rajono savivaldybės skyriaus vedėju. Pastaruoju metu laikinai nedirba.
Yra visuomeninės organizacijos Techninių dujų pramonės asociacijos prezidentas. Visą gyvenimą nėra pakeitęs gyvenamosios vietos - čia gimė, čia augo, čia gyvena.
Nėra priklausęs jokiai politinei partijai. Dabar Socialdemokratų partijos narys.
Vedęs. Žmona Nijolė - UAB "Varėnos vandenys" kontrolierė. Duktė Diana - studentė, duktė Ilona - moksleivė.