Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kęstutis KRIŠČIŪNAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 23
(iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija, buvęs numeris sąraše: 10)

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Gimimo data: 1969 09 24
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1997 - Vyrauto Didžiojo universitetas, politologija
1993 - Lietuvos žemės ūkio akademija, miškų ūkio inžinierius

Užsienio kalbos: Lenkų   Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Stora Enso Packaging", rinkodaros ir pardavimų vadybininkas

Visuomeninė veikla: Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas

Pomėgiai: Gamta    Kelionės    Klubai   

Šeimyninė padėtis: Nevedęs


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kęstutis Kriščiūnas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Stora ENSO Packaging"
  3. Pareigos: Prekybos ir rinkodaros vadybininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 60000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13457.10 Lt 6794.03 Lt
20. Iš viso: 13457.10 Lt 6794.03 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
70000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kęstutis KRIŠČIŪNAS
Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Kęstutis Kriščiūnas gimė 1969 m. rugsėjo 24 d. Kaune. Lietuvis.
1987 m. baigė Kauno 27-ąją vidurinę mokyklą, 1987 m. - Kauno keturmetę dailės mokyklą. 1987-1988 m. mokėsi DOSAF (vairuotojų armijai rengimo mokykloje), tapo profesionaliu vairuotoju. Tuo pačiu metu dirbo Kauno meninio apipavidalinimo dirbtuvėse dailininku.
1988-1993 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. 1993 m. dirbo Kauno medžio apdirbimo kombinate tiekėju.
1994-1997 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, yra politologijos bakalauras.
1997-1998 m. dirbo Kauno apskrities viršininko administracijoje, Kaimo reikalų departamente, buvo Kauno rajono ekonomikos ir verslo vyriausiasis specialistas.
Nuo 1998 m. ir dabar dirba Suomijos įmonėje - UAB "Stora Enso Packaging" (įmonė gamina ir parduoda produkciją iš gofruoto kartono) rinkodaros ir pardavimo vadybininku.
Nuo 1992 m. aktyviai dalyvavo visose rinkimų kampanijose. Iš pradžių buvo aktyvus agitatorius, vėliau - kandidatas.
1992 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą, ilgą laiką buvo šios sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, tarybos narys. 1994 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją, netrumpai buvo šios partijos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius. Buvo ir yra minėtos partijos tarybos ir prezidiumo narys. 2000 m. buvo pakartotinai išrinktas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininku.
Mėgsta sportą - lanko plaukimo, krepšinio treniruotes.
Moka anglų, rusų, lenkų kalbas. Mokėsi vokiečių ir prancūzų kalbų.